Call nowQuotation

CSR

MVO door TTR Euroworks BV

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een onderwerp dat sinds kort expliciet onderdeel is van onze bedrijfscultuur. Wij zijn van mening dat ieder mens en daarmee iedere organisatie een zekere verantwoordelijkheid heeft. Deze verantwoordelijkheid hebben wij ook en daarom doen wij aan MVO. De principes en richtlijnen die wij gebruiken om hier invulling aan te geven zijn vervat in de internationaal erkende richtlijn ISO 26000. Met de invoering van ISO 26000 in onze organisatie, hebben wij een start Mvo 1gemaakt met de invulling van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maatschappelijke betrokkenheid is een aanzienlijk onderdeel van dit MVO beleid. Door middel van ISO 26000 willen wij deze betrokkenheid permanent onderdeel maken van onze arbeidspraktijk. Wij zijn op verschillende manieren maatschappelijk betrokken. De activiteiten waaraan wij deelnemen in het kader van deze maatschappelijke betrokkenheid zijn nader uitgewerkt op deze website.

Partners

Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen wij bijdragen aan onze omgeving. Daarom zijn wij op zoek naar partners die samen met ons een bijdrage willen leveren aan de maatschappij. Wij willen niet alleen financiële middelen, maar ook kennis leveren aan nader te bepalen projecten. De gedachte hierachter is dat we door samenwerken meer bereiken dan het individuele optreden van verschillende bedrijven. Synergie is wat ons betreft hét codewoord voor een maximaal effect op de lange termijn.