Call nowQuotation

Termal Yazıcı kafaları Sınırlı Garanti

Termal Yazıcı kafaları Sınırlı Garanti TTR EuroWorKs’tan bir yazıcı kafası yüklerken, yazıcı üreticisi tarafından sağlanan Operatör/Bakım Kılavuzu’ndaki Yazıcı kafası Değiştirme yönergelerini dikkatle izleyin. Kurulumdan önce, bir kopyası çoğu TTR EuroWorKs marka baskı kafasıyla birlikte bulunan “Termal Baskı Kafanıza Bakmak” başlıklı kitapçığınızı tanımak yararlı olabilir. Kitapçık ekte değilse, TTR EuroWorKs veya Yetkili TTR EuroWorKs Bayinizden talep üzerine bir kitapçık mevcuttur. Bu kitapçık, TTR EuroWorKs yazıcı başlıklarının uygun şekilde kurulumu, kullanımı ve bakımında Alıcılara rehberlik etmek ve bu garanti kapsamında yer almayan önlenebilir baskı kafası hasarını veya arızayı önlemek için TTR EuroWorKs tarafından açıkça sağlanmaktadır.

Preventive Maintenance

Önleyici Bakım TTR EuroWorKs’tan bir yazıcı kafası yüklerken, yazıcı üreticisi tarafından sağlanan Operatör/Bakım Kılavuzu’ndaki yazıcı kafası Değiştirme yönergelerini dikkatle izleyin. Kurulumdan önce, bir kopyası çoğu TTR EuroWorKs marka baskı kafasıyla birlikte bulunan “Termal Baskı Kafanıza Bakmak” başlıklı kitapçığınızı tanımak yararlı olabilir. Kitapçık ekte değilse, TTR EuroWorKs veya Yetkili TTR EuroWorKs Bayinizden talep üzerine bir kitapçık alabilirsiniz. Bu kitapçık, TTR EuroWorKs yazıcı başlıklarının uygun şekilde kurulumu, kullanımı ve bakımında Alıcılara rehberlik etmek ve bu garanti kapsamında yer almayan önlenebilir baskı kafası hasarını veya arızayı önlemek için TTR EuroWorKs tarafından açıkça sağlanmaktadır.

Product Warranty

Ürün Garantisi TTR EuroWorKs, Alıcı’ya, normal kullanım ve bakım altında, burada satın alınan TTR EuroWorKs baskı kafasının, TTR EuroWorKs tarafından sevkiyat tarihinden itibaren 6 ay süreyle malzeme ve işçilik hatalarından muaf olacağını garanti eder. TTR EuroWorKs, kendi tercihine bağlı olarak, bu aktif garanti süresi içinde arıza nedeniyle başarısız olan tüm yazıcı kafalarını onaracak veya değiştirecektir.

Termal baskı kafasının “başarısızlığı”, tüm makul yazıcı ayarları ayarlamalarından sonra ve TTR EuroWorKs teknik desteği ile yapılan tüm makul denemelerden sonra, onaylanmış (ve arızasız) termal ve/veya termal transfer ortamını kullanırken düzgün bir şekilde belirtilen yazıcıdan okunabilir baskı kalitesi elde edememesi olarak tanımlanır.

Yazıcı kafası aşınması normal operasyonun bir parçasıdır. Bu garanti, yüzey kaplamasının baskı elemanları ve iletkenler üzerindeki normal çizinme aşınması nedeniyle yapılan arızaları kapsamaz.

Bu garanti, yanlış kullanım, yanlış işlenmiş, değiştirilmiş, ihmal edilmiş veya yanlış kurulum, temizlik ve uygun bakım eksikliği, belirtilen sınırları aşan çalışma koşulları veya yetkisiz onarımlar nedeniyle hasar görmüş yazıcı başlıklarını kapsamaz. Yazıcı başlıklarının kazara hasar görmesi de bu garanti kapsamında değildir.

Bu 6 aylık garanti, yalnızca TTR EuroWorKs onaylı termal/termal transfer ortamının kullanıldığı durumlarda geçerlidir, o zaman geçerli onaylı ortam listesinde tanımlandığı gibi (talep üzerine TTR EuroWorKs’tan kopya temin edilebilir). TTR EuroWorKs onaylı ortamın kullanılmaması, bu termal baskı kafası garantisinin geçersiz kılınması için gerekçedir ve onaylanmamış malzemelerin kullanımının baskı başlığında herhangi bir hataya neden olduğunun tespit edilmesi durumunda, bu sınırlı garanti geçersiz ve hükümsüz olacaktır. TTR EuroWorKs doğrudan termal ve termal transfer araçlarının sunulmasını memnuniyetle karşılıyor, doğrudan üreticiden, TTR EuroWorKs onaylı medya listesine dahil edilmesinin değerlendirmeye alınması için.

Yazıcı üreticisinin Operatör/Bakım Kılavuzu’nda veya her yeni TTR EuroWorKs baskı başlığıyla birlikte eklenen “Orijinal TTR EuroWorKs Yazıcı kafası bakımı” kitapçığında belirtilen önleyici bakıma uyulmaması durumunda, garanti talebinde bulunulan kusura neden olan bu sınırlı garanti geçersiz ve hükümsüz hale gelecektir.

Warranty Service & Return Authorization Procedures

Garanti Hizmeti ve İade Yetki Prosedürleri Garanti süresi içinde talep edilen bir kusur meydana gelirse, ürünün değerlendirilmek üzere iade edilememesi için iade malzemesi yetkilendirme (RMA) numarası verilmelidir. Bir RMA açmak için lütfen sizin için geçerli bir RMA numarası alacak olan TTR EuroWorKs temsilcinizle irtibata geçiniz. Birim, orijinal kutuda, TTR EuroWorKs temsilciniz tarafından size sağlanan TTR EuroWorKs yetkili servis merkezi adresine ön ödemeli navlun ve sigorta iade edilmelidir. Lütfen karton dışına ve ambalaj listesine RMA numarası ekleyiniz. Alıcının önemli iletişim bilgilerini de içerir.

Bu sınırlı garantinin bir koşulu olarak, kullanıcı baskı başlığına iddia edilen kusurun yazılı bir açıklamasını ve yazıcı ayarları (yazdırma hızı ve ısı ayarı gibi) notlu olarak, iddia edilen kusuru gösteren çıktının bir örneğini içermelidir. Hata sırasında iade edilen yazdırma başlığıyla birlikte kullanılmakta olan tüm ribon ve etiketlerin (TTR EuroWorKs değerlendirmesi için sorunu gösteren yazdırılmış ve yazdırılmamış) örneklerini eklemeniz önerilir.

Bu sınırlı garanti kapsamındaki bir hata durumunda, TTR EuroWorKs tamir edilen veya değiştirilen ürünü, maliyeti TTR EuroWorks’a ait olarak Alıcıya iade edecektir. Buna ek olarak, ürünün iadesi için yer taşıma ücretleri (EMEA alanı içinde) TTR EuroWorKs tarafından iade edilecektir.

Onarılan veya değiştirilen ürün, orijinal garanti süresinin sonuna kadar veya onarım veya değiştirmeden sonraki altmış (60) gün boyunca (hangisi daha sonra ise) bu sınırlı garanti kapsamında olmaya devam edecektir.

General Warranty Provisions

Genel Garanti Hükümleri TTR EuroWorKs’un bu garanti kapsamındaki tek yükümlülüğü, garanti süresi boyunca malzeme veya işçilikte kusurlu olduğu tespit edilen ürünlerin onarılması veya değiştirilmesidir.

TTR EuroWorKs, hiçbir koşulda, alıcıya veya başka bir tarafa kâr kaybı, iyi niyetin azalması veya işbu sözleşmedeki herhangi bir hak talebiyle ilgili olarak herhangi bir özel veya neticede oluşan zararlardan sorumlu tutulamaz. TTR EuroWorKs toplam sorumluluk, varsa, Alıcı ya da Alıcının Müşteri için hiçbir durumda kusurlu iddia ürünün TTR EuroWorKs fatura fiyatını aşmayacaktır. TTR EuroWorKs iade edilen ürünlerin değiştirilmesi veya onarılmasında gecikmeden sorumlu tutulamaz. TTR EuroWorKs termal baskı başlıklarının seçimi, kullanımı, verimliliği ve uygunluğundan alıcı tek başına sorumlu olacaktır.

TTR EuroWorKs’un bir icra yetkilisi tarafından yazılı olarak yapılmadığı ve imzalanmadıkça, söz konusu garantilerden feragat, değişiklik, ilave veya değişiklik yapılamaz

Yukarıdaki garantiler, belirli bir amaç için herhangi bir zımni pazarlanabilme veya uygunluk garantisi de dahil olmak üzere, ifade veya zımni, sözlü veya yazılı, yasal veya başka bir şekilde diğer tüm garantiler yerine geçer. TTR EuroWorKs’un hiçbir satıcısı, temsilcisi ya da acentesi, daha önce belirtilenin dışında garanti, güvence belgesi veya gösterim beyanında bulunma yetkisine sahip değildir.

Aradığınız yazıcı kafası türünü bize bildirin.